สถาบัน BE Management Coach: Inspiring You to BE the BEST!

สถาบัน BE Management Coach
Inspiring You to BE the BEST!

โค้ชมืออาชีพ

โค้ชมืออาชีพที่รับรองโดย ICF สถาบัน BE Management coach โค้ชบี ขนิษฐา

ICF หรือ สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ ชื่อใหม่ กับ 6 องค์กรใหญ่
ของ องค์กรโค้ช ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อการเติบโตก้าวไกลไปด้วยกัน
: โค้ชบี ขนิษฐา สถาบัน BE Management Coach

การปรับโครงสร้างครั้งใหญ่

Read More »